Juhatuse koosoleku 12. septembri 2012. a materjalid:

Juhatuse koosoleku 7. juuni 2012. a materjalid:

Juhatuse koosoleku 2. mai 2012. a materjalid:

Alaline pöördumine Eesti Vabariigi Riigikogu ja Valitsuse poole ning üleskutse kõikidele inimestele ja organisatsioonidele sellega ühinemiseks

Juhatuse koosoleku 4. aprilli 2012. a materjalid:

Juhatuse koosoleku 22. veebruari 2012. a materjalid:

Üldkoosolek 13. jaanuaril 2012. a materjalid:

Koosolekute protokollid: