Eesti Klubi

Eestluse kestmiseks ja edendamiseks

Kategooria: Uudised (Leht 1 - 2)

Rahumeelne programmiline essee. Kas Horkheimeri ja Adorno uurimus inimväärsusest aitaks kujundada Eesti tulevikku?

Autor: Jaak Uibu, D.Sc.

Laenutasin aprillis 2022 kohalikust külaraamatukogust kirjastuse „Ilmamaa“ välja antud raamatu „Valgustuse dialektika“, kirjutatud Frankfurti koolkonna neomarksistlike filosoofide Max Horkheimeri ja Theodor W. Adorno poolt kolmekümnendate lõpul Saksamaal ja neljakümnendate algul USA-s. Muidugi olid fašistliku diktatuuri ajal olud filosofeerimiseks ahistavad. See jättis oma jälje nii materjali käsitlemisse kui ka keelekasutusse.

Jätka lugemist

Tõeotsija Malle Salupere viiskümmend aastat kestnud kiindumuse kiituseks

Tekstilõigud kompileeris ja mõttekorje teostas Jaak Uibu, jaak.uibu@mail.ee


Viis aastakümmet tagasi kohtasin Malle Saluperet üsna sageli, ikka siis, kui juhtusin kõndima koos oma unustamatu juhendaja Akivo Lenzneriga Tartu südalinnas. Malle Salupere töötas sel ajal ülikooli peahoones teadussektoris muusikamees Eugen Kaitsa juures, millega seletub vastastikune huvitatus minu juhendajaga. Mäletan Mallet särava naisterahvana, kes sütitas jutuajamistes vastastikku rõõmsa meeleolu, hoolimata raskest okupatsioonirežiimist meie ümber, peal ja all. Seda ei saa mitte meenutamata jätta, kui minu kätte juhtus Malle Salupere tõlgitud toekas raamat „Kirjad Karlova mõisast“, Ilmamaa, 664 lk, 2019. Salupere ütleb, et Bulgarin oli esimene kutseline ajakirjanik ja kirjanik Venemaal, nii nagu Jannsen eestlastel.

Jätka lugemist

Nõuanded teadusnõukojale

Jaak Uibu, meditsiinidoktor

Proloog.

On see nüüd saatus või midagi veel kõrgemat, aga Riigikogu dokumendiregistris on 8. novembrist ja teineteisest sõltumata kõrvuti kaks kannet – Riigikontrolli ülevaade „Koroonakriis viis õppetundi“ ja Jaak Uibu „Nõuanded teadusnõukojale“.

Riigikontroll rõhutab: „Info tuleks inimestele anda ametlike kanalite kaudu…“.

Jaak Uibu kirjutab: „Segadust vähendaks koroona riiklik teabeleht, mille koostamine aitaks teadlasi ja praktikuid leida ühist keelt ning arusaamist. Keda siis veel uskuda, kui omi eesti teadlasi“.

Kuivõrd arusaamatutel põhjustel ei julge toetada teabelehe koostamist Peaminister, siis keegi, peale ühe isiku Riigikogus, ei võta ideed omaks. Nii see segadus kestab – Peaminister ei julge ja riik ei julge seisukohta võtta.

Jätka lugemist

Ametikirjavahetuse meelespea anabasis

Jaak Uibu, D.Sc
Riigikogu 13. koosseisu  Eesti rahvastiku toetusrühma konsultant

Postimees kirjutas kolm aastat tagasi: „Millist bürokraatlikku kadalippu peab läbima, et riigiteenistujatele mõeldud ametikirjavahetuse heatava meelespead võetaks lõpuks vastu“

Nimelt koostasime koos ametiisikutega Riigikogust, Riigikantseleist, kõikidest ministeeriumidest ja Tartu Ülikoolist, lisaks palju asjahuvilisi, kaheleheküljelise Ametikirjavahetuse meelespea, mis on Toompea Haridusseminari algatus ametikirjavahetuse muutmiseks sisukamaks, hoolivamaks ja operatiivsemaks. Seejuures pakkus rõõmu ametnike kaasatulek selle tööga. Meelespea on leitav googeldamisel Eesti Klubi portaalis.

Jätka lugemist

Head mõttekaaslased!

Eesti Klubi

Patroon president Arnold Rüütel

Klubi president Andro Roos

Eesti Klubi presidendi aastalõpupöördumine 2012

Austatud klubikaaslased,

Kätte on jõudnud aasta viimane päev. Enne kui vahetub aasta, heitkem pilk tagasi. Kas me tegime kõik, mis plaanitud või kas jõudsime üldse kuhugi. Aastat alustasin optimistlikult lootes, et jõuame viia klubi tegevuse maakondadesse ja iga ettekandekoosolekuga lähemale sammukese Eestluse Elujõu uue kongressi ettevalmistamises. Paraku sündmused Eestis vaheldusid kiiremini kui oodata oskasime ja tuleb tunnistada, et pigem vaatasime rongi tagatulesid.

Jätka lugemist

Eesti Klubi toetus tervishoiutöötajatele

MTÜ Eesti Klubi
PRESSITEADE
03.10.2012

Eesti Klubi toetus tervishoiutöötajatele.

Eesti Klubi juhatus toetab tervishoiutöötajate streiki eelkõige vajadusest tekitada Eesti ühiskonnas muutus süsteemse ja läbimõeldud ühiskonnajuhtimise suunas, et tervishoid oleks jätkusuutlik ka 10 aasta pärast.

Jätka lugemist

Avalik järelepäring rahandusministrile

31.07.2012

Austatud rahandusminister, hr Jürgen Ligi
Pöördume Teie poole avaliku palvega selgitada meile kui Eesti Vabariigi kodanikele ja maksumaksjatele arusaamatuks jäänud küsimusi. Teie poole isiklikult sundis meid pöörduma asjaolu, et Te olete kõige enam informeeritud viimase aja sündmustest, mis puudutavad meid maksumaksjatena oluliselt ja mille tulemusena võib meie maksukoormus kasvada talumatult suureks. Samuti asjaolu, et ELAK-i istungid on kinnised ning avalikud allikad ei võimalda jälgida ESM ja Fiskaalpakti arutelu käiku.

Jätka lugemist

Eesti Klubi arvamus Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu artikkel 4 lõike 4 põhiseadusele vastavuse kohta.

Hr Märt Rask
Esimees
Riigikohus
Lossi 17
50093 TARTU

Teie 22.03.2012 nr 4-3-20-12 kirjas palutakse arvamust Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu artikkel 4 lõike 4 põhiseaduspärasuse kohta (Põhiseaduslikkuse järelevalve asi nr 3-4-1-6-12)

Jätka lugemist

Eesti Klubi taotleb rahvastikuministri koha taastamist valitsuses.

MTÜ Eesti Klubi
PRESSITEADE
04.04.2012

Täna asetleidnud Eesti Klubi juhatuse laiendatud koosolekul toimus dr. Jaak Uibu ettekande “Eestluse elujõud ja rahva tervis. Algatuskogemused” ärakuulamine ja arutelu ettekande teemal. Dr. Uibu rõhutas kokkuvõttes, et eesti rahva jätkuvat kahanemist toetavad põhilised tegurid on: vastutavate valitsusametnike kõrkus, sotsiaaldarwinismi laialdane propageerimine, moraalne relativism ning vaimsuse ja materialismi tasakaalunihe materialismi suunas.

Jätka lugemist

Page 1 of 2

Eesti Klubi