MTÜ Eesti Klubi
PRESSITEADE
04.04.2012

Täna asetleidnud Eesti Klubi juhatuse laiendatud koosolekul toimus dr. Jaak Uibu ettekande “Eestluse elujõud ja rahva tervis. Algatuskogemused” ärakuulamine ja arutelu ettekande teemal. Dr. Uibu rõhutas kokkuvõttes, et eesti rahva jätkuvat kahanemist toetavad põhilised tegurid on: vastutavate valitsusametnike kõrkus, sotsiaaldarwinismi laialdane propageerimine, moraalne relativism ning vaimsuse ja materialismi tasakaalunihe materialismi suunas.

Eesti Klubi otsustas:

  1. juhtida võimustruktuuride tähelepanu rahva vaimse- ja füüsilise tervise järjest halvenevale olukorrale ning teha ettepaneku taastada rahvastikuministri koht valitsuses.
  2. teha ettepaneku Vabariigi Valitsusele, et koos teaduasutustega töötataks välja programm eesmärgiga suurendada eesti põlisrahva summaarset sündivuskordajat vähemalt 2,1ni.
  3. taotleda Haridus- ja Teadusministeeriumilt vastavate sammude astumist, et teadustööde kaitsmised vähemalt sotsiaalteaduste vallas toimuksid Eesti Vabariigi õppeasutustes eesti keeles ehk riigikeeles.
  4. toetada dr. Uibu pöördumist Riigikogu sostiaalkomisjoni poole palvega aidata kaasa Toompea Haridusseminari ja Eesti Kõrgkoolide-, Teadus- ja Ametiliitude Ühenduse Universitas poolt koostatud rahvatervise küsimustikule vastamisel.

Eesti Klubi on aateline mittetulundusühing, mis on asutatud 2003. aastal. Eesti Klubi põhiülesanne on kaasa aidata eestluse kestmisele ja edendamisele rahvusriigina. Eesti Klubisse kuuluvad mitmed tuntud Eesti ühiskonna-, teadus- ja majandustegelased.

Mati Väärtnõu,
Eesti Klubi president

 

Lisainfo:
Andres Raid
Eesti Klubi pressiesindaja