Kallis rahvas, miks me oleme siia kogunenud?

Meil on mure oma riigi pärast. Meil on mure selle pärast, et meie riiki tahetakse valitseda ilma meilt, rahvalt, küsimata. Väike seltskond Euroopa riikide valitsuste esindajaid on loonud Euroopa Liidust eraldiseisva organisatsiooni Euroopa Stabiilsusmehhanismi, millel ei ole mingit seost Euroopa Liitu ja Eestit siduvate lepingutega. See leping ei ole Euroopa Liidu huvides tehtud, kuna selle lepingu autoriteks ei ole mitte 27 Euroopa Liidu liikmesmaad, vaid selle on teinud 17 riigi esindajad. Euroopa Liidu seadused ei tunne sellist lepingut ja ei anna võimalust selliseks kokkuleppeks. Iiri Ülemkohus saatis selle lepingu Euroopa Liidu kohtusse alles mõned päevad tagasi.

Me oleme siia kogunenud selleks, et täna tahab Eesti Valitsus läbi suruda selle lepingu heakskiitmise Riigikogus. Küsin, kas tänane Eesti Valitsus teenib Eesti rahvast?! Kui vaadata ESM lepingu sätteid ja võetavaid kohustusi, siis saab vastata ainult eitavalt. Eesti Valitsus on läinud eesti rahvaga vastandumise teele. Muud moodi ei saa seletada fakti, et võetavate kohustuste näol ESMis ja varemalt juba EFSFis on valitsus valmis loovutama 4,3 miljardit eurot ehk 67 miljardit krooni. See summa on suurem kui 2006nda aasta riigieelarve kokku!

Samal ajal meil ei leita võimalust suurendada õpetajate palku, suletakse päästekomandosid, koole, ei jätku enam arste ja nii edasi. Selle raha eest saaks ehitada ainuüksi enam kui 200 suurt tehast ja me ei peaks rääkima enam abivajadusest.

  • Valitsus on rääkinud, et Eesti kohustus ESM-is on 1,3 miljardit. Tänaseks on selgunud, et see on vale. Eesti kohustus on 1,79 miljardit!
  • Meile on väidetud, et see on tagatis Eestile abisaamiseks kui vajadus selleks peaks olema. Tänaseks on selgunud, et see on vale! ESM leping välistab selle, sest abi üheks tingimuseks on kogu euroala rahandusstabiilsuse ohustatus.
  • Meile on räägitud, et me oleme Euroopa Liidust palju raha saanud ja nüüd peaksime osa sellest tagasi andma läbi ESMi. See on vale! ESM ei ole Euroopa Liidu õigusega seotud üksus ja seega ei pea me Euroopa Liidult saadud raha edasi kantima eraõiguslikku ühingusse.

 ESM leping:

  • On vastuolus Euroopa Liidu seadusega
  • On põlistanud ESM juhtide puutumatuse ehk ESM juhid võivad kontrollimatult kasutada ESMi antud raha
  • Annab 6 liikmesriigile võimaluse otsustada teiste riikide eest ehk meie soovid ei loe
  • On igavene ja sellest väljumist ei ole ettenähtud.
  • Võib panna riigile kohustuse 7 päeva jooksul ning kohustuse summad on lepingu järgi suurendatavad
  • Viib Eesti paljudelt peredelt leiva laualt, kuna Jürgen Ligi on lubanud mängu panna kogutud reservid ja vajadusel lisaks ka laenu võtta.

Siiani on Jürgen Ligi ja Andrus Ansip teatanud õpetajatele ja päästjatele, et meie laenu ei võta. Nüüd ollakse valmis laenu võtma teiste riikide elanike heaolutaseme säilitamiseks! Selline käitumine ei ole riigimehelik ja on otseselt Eesti rahva vaenulik akt.

Pall on Riigikogu käes! Riigikogus on saadikud, keda oleme valinud. Nemad saavad oma rahvale appi tulla ja anda otsustusõiguse tagasi rahvale. Andres Herkel, Isamaa Respublica Liidu saadik, ütles eile ESM teemalisel ümarlaual: ESM leping ei meeldi, aga midagi ei ole teha, me ei taha jääda isolatsiooni. Hea küll! Aga, mis siis ikka saab kui jääme isolatsiooni?

Kust selline mõte tuleb? Kas need 10 riiki, kes eurotsoonis ei ole ja seega ESMga ei ühine, on juba isolatsioonis?! Kus me siis ikkagi isolatsiooni jääme?!

Tänane Eesti kurss on suund rahvusriigi hääbumisele. See kurss tuleb peatada ning kui isolatsiooni jäämine seda tähendab, siis on see ainult eesti rahvale ja riigile hea!

Kallis rahvas, siit nähtub, et osad meie saadikutest on arad ja vääritud orjahinged, kes on valmis võtma riigile ükskõik millised kohustused, selleks, et nende peale halvasti Euroopast ei vaadataks. Selliselt anti meie vabadus käest ka 1939 aastal. Ajalugu kordub ja Eesti iseseisvuse reedavad need, kes on võimul.

Seega kutsun üles toetama meie saadikuid ja julgustama neid, mitte kartma ei isolatsiooni ega midagi muud, vaid seisma kindlalt Eesti rahva huvide eest. Meie sõnum on iseseisvus ja vabadus mitte sõnades, vaid tegudes. Ainult Eesti rahvas saab otsustada kas tahetakse Euroopa riikide kohustusi kanda ja Põhiseaduslikust suveräänsusest suurt osa läbi ESM lepingu ära anda!

Tänastel saadikutel ei ole selliseks otsustuseks rahvalt volitusi ja seepärast tuleb lasta otsustada rahval.

Saadikud ärge taanduge Jürgen Ligi ja ülejäänud valitsuse surve ees! Me ei tea, mis eesmärgil survet avaldatakse, kuid me teame, et sellel ei ole midagi tegemist Eesti riigi heaoluga. Võtke endalt otsustuse raskus ja andke see kandmiseks rahvale! Ainult nii saate olla puhtad süüst kui jõuab kätte tõehetk ning teil tuleb oma otsuse eest vastutus võtta! Ärge kahelge selles, et see hetk tuleb! Ka Nõukogude Liit varises ja selle räpased teod sattusid kaalukausile. Ärge pange enda pead silmusesse, vaid usaldage oma rahvast!

Armas rahvas siin ja kodudes üle Eestimaa. On aeg tulla appi oma saadikutele ja oma riigile! Tõuseme nii kui üks mees ja ütleme valitsusdiktaadile ei! Meil on põhiseaduse järgi rahva võim ja meie kätes on jõud võtta see tagasi rahvast eemaldunud valitsuse käest! Teeme siis seda!

Kutsume kõik oma Riigikogus olevad saadikud kodukohtadesse aru andma ning küsime, miks nad tahavad panna oma kodukoha küla või valla või linnaelanikele suure pikaajalise võlakohustuse ilma nendega arupidamata. Küsime miks nad ei usalda oma kodukandi rahvast, oma perekonda, oma lähikondlasi selleks, et lasta neil ise otsustada oma saatuse üle? Küsime, kes andis neile õiguse otsustada meie ja meie laste tuleviku üle meiega aru pidamata.

Kallid inimesed, hoiame oma riiki, et ei korduks sündmused, mis viisid meilt iseseisvuse 72 aastat tagasi!