13. jaanuaril toimus Eesti Klubi aruandlus-valimiskoosolek, kus vaagiti senitehtut, valiti senisest arvukam juhatus ja uus president, kelleks sai Mati Väärtnõu, isamaaliste ürituste korraldajana tuntust kogunud ettevõtja.
Klubi endine president Ivar Raig analüüsis oma ettekandes neid põhjusi, mis on viinud Eesti jätkuva taandarenguni ja ohustavad juba rahva kestmajäämist. Kui Eesti on läbi sajandite suutnud püsida tänu ühistööle, seltsidele, arenenud talumajandusele ja rahva kollektiivsele vastutustundele, siis nüüd on valitsuse poolt kultiveeritav üliliberaalne majandus viinud rahva elujõu hääbumisele.

Tühjenevad maapiirkonnad, seal laastatud infrastruktuur, võsastuvad põllumaad ja seal võimutsevad välismaised rikkurid – see on praeguse Eesti maaelu realiteet. Kui endises NSV Liidus oli Eesti teiste liiduvabariikide seas esimene, siia voolasid kapital, tootmisvahendid ja materjalid, siis nüüd on Eestist saanud Euroopa Liidu prügimägi, välismaalastele kuuluvate pankade ja ettevõtete kasumid kanditakse maksuvabalt riigist välja.

Kui maailmasõja ja Stalini repressioonide tulemusena kaotas Eesti umbes 100 000 inimest, siis nüüd on Eesti kaotanud valitsuse äärmiselt lühinägeliku ja küündimatu, kuid eurodirektiive püüdlikult täitva poliitika tulemusena kaugelt üle 200 000 inimese. Jätkub rahva vaesumine ülikõrgeks kruvitud hindade, madalate palkade ja olematu sotsiaalkindlustuse tõttu.

Laastatud ja lõhutud on haridus- tervishoiusüsteemid, rahva viimane lootus – haige- ja töötukassa vahendid – on vägivaldselt kaasatud jätkuva laristamise tulemusel tühjenenud riigikassa täitmiseks. Samal ajal jätkub valitsuse hoolimatu ja ülimalt arrogantne suhtumine rahva vajadustesse ja riigi arengusse.